CLV Partners

CLV-02

simplified winding-up procedure,

Changes of Companies Act effective as of 1 July 2018

On 1 July 2018 entered into force the modification of Act V of 2006 on Companies Registration and Winding-up Proceedings amending the rules of winding-up, especially the simplified procedure, the statutory supervisory procedures and also makes possible to file with the court application for the registration of changes prior to the effective date.


Preliminary request for the registration of changes

The request for registration of a (future) change can be submitted in advance so even before the effective date of change. Nevertheless, the preliminary request for registration of future company change cannot be submitted within more than 30 days prior to the date of change.

Executives without right of representation
It is also mandatory to register those company executives who do not have right of representation for the company. This amendment concerns in particular companies where the management is constituted by a board of directors where not all directors have right of representation for the company.

Legal supervisory procedure
Any person claiming to have a legal interest in starting a legal supervisory procedure against a company may only start a legal supervisory procedure in its own name as applicant therefore no name application is not possible.

Winding-up, simplified winding-up procedure
Any company form (this including private limited companies (in Hungarian “Zrt”) and limited liability companies (in Hungarian “Kft.”) may choose to terminate itself by simplified winding-up procedure, provided that is not subject to mandatory audit. In the case of simplified winding-up, no administrator is required to be appointed, the administrator’s duties are performed by the company’s executives (i.e. managing directors). The simplified winding-up procedure shall be at first reported to the Hungary Tax Authority who shall automatically inform the company court that shall publish a notice thereof in the Company Gazette.

blank

Cégtörvény 2018. július 1-től hatályos változásai

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi törvényt („Cégtörvény”) érintő, 2018. július 1-től hatályos módosítások az egyszerűsített végelszámolás szabályait és a törvényességi felügyeleti szabályokat érintik, illetve a törvény lehetőség biztosít az ún. jövőbeni változásbejegyzési kérelmek benyújtására is.

Előzetes változásbejegyzési kérelem
A változásbejegyzési kérelmet már a változás időpontját megelőzően is be lehet nyújtani, a változás időpontját megelőző, legfeljebb 30 nappal.

Vezető tisztségviselő képviseleti jog nélkül
A jövőben fel kell tüntetni a cégjegyzékben azt a vezető tisztségviselőt is, aki nem képviseli a céget. Tipikusan a testületi ügyvezetés esetén fordul elő, hogy nem minden igazgatósági tag lesz jogosult képviseletre és aláírásra.

Törvényességi felügyeleti eljárást érintő változás
Az, akinek a törvényességi felügyeleti eljárás megindításához jogos érdeke fűződik, saját nevében, kérelmezőként jogosult az eljárást megindítani, így a jövőben nem lesz mód arra, hogy a cég számára meg nem ismerhető személyek kezdeményezzenek eljárást velük szemben a cégbíróság előtt.

Végelszámolás, egyszerűsített végelszámolás
Bármely cégforma (tehát a kft. és zrt.) esetében lefolytatható az egyszerűsített végelszámolás, feltéve, ha a cég nem könyvvizsgálatra kötelezett. Egyszerűsített végelszámolás esetén nem kell végelszámolót kinevezni, a végelszámoló feladatait a cég vezető tisztségviselője látja el. Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem a cégbíróságnál, hanem az adóhatóságnál kell bejelenteni, az adóhatóság fogja automatikusan értesíteni a cégbíróságot, aki közzéteszi a végelszámolási közleményt a Cégközlönyben.