CLV Partners

Változások a termékdíjakban

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról: 2016-tól a környezetvédelmi termékdíj szabályozásában több szempontból is változások következtek be. Jelen hírlevelünkben azokra a fontosabb módosításokra kívánjuk felhívni a figyelmet, amelyekre érdemes a jövőben odafigyelni:

1. Termékdíj-fizetési kötelezettség:
a) Készletre vétel: A legutóbbi módosítások értelmében termékdíj fizetési kötelezettség ezentúl nemcsak a termékdíj köteles termék forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása, hanem annak készletre vétele esetén is keletkezik, ha a kötelezett a termékdíj fizetési kötelezettség keletkezésének a készletre vétel időpontját választja és választását bejelenti az adóhatóság felé a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül, vagy a folyamatosan működő kötelezett esetében a tárgyév január 31-ig.

b) Csomagolási hulladék: A kötelezetti kör szintén kiegészítésre került. Eszerint a termékdíj megfizetésének kötelezettsége terheli a külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első belföldi forgalomba hozóját, valamint a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosát. Utóbbi rendelkezés elsősorban a logisztikai központok szempontjából lesz releváns a gyakorlatban.

c) Ún. háromszög ügyletek: A törvénymódosítás alapján nem keletkezik termékdíj fizetési kötelezettség abban az esetben, ha termékdíj köteles termék belföldi vevő részére történő értékesítését követően a termék külföldre fuvarozásra, kiszállításra kerül. Korábban ennek kötelező feltétele volt, hogy a terméket maga az értékesítő adta fel fuvarozásra vagy küldeményként.

2. Késedelmi pótlék
Új rendelkezésként bekerült a törvénybe a késedelmi pótlék, amelyet az Art. szerint megállapított összegben kell megfizetni a termékdíj késedelmes vagy hiányos megfizetése esetén. Költségvetési támogatás jogosulatlan igénybe vétele ugyancsak késedelmi pótlékot kell fizetni a törvényben megállapított összeg és időszak után.

3. Fogalom-meghatározások
A módosítások a törvény fogalom-meghatározásait is érintették. Kiegészítésre kerültek többek között a csomagolás, kereskedelmi csomagolás, kereskedelmi csomagolószer, termékdíj átalány fogalmak. Ezen kívül olyan új fogalmakkal bővült az értelmező rendelkezések köre, mint csomagolás alkotóeleme, csomagolás-összetevő, csomagolás része, csomagolási hulladék, építési termék, gépjármű, kézműipari termék, kézműipari tevékenység, nagyméretű ipari szerszám, termékdíjhiány, termékdíj-különbözet, termékdíj-tartozás, vámtarifaszám.

4. Egyéb
A fentieken kívül pontosításra kerültek még a termékdíj átalányra, a hulladékkezelési teljesítmény mértékére, a termékdíj visszaigénylésére, valamint a termékdíj-bírságra vonatkozó részletszabályok is.