CLV Partners

Hír az infotörvény 2015. október 1. napjától hatályos változásról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”) 2015. október 1. napi hatállyal módosult.

A változások új lehetőséget teremtenek a személyes adatok harmadik országba történő továbbításával kapcsolatosan, ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy kötelező szervezeti szabályozás (úgynevezett „binding corporate rules”, „BCR”) kidolgozásával és alkalmazásával az adatkezelő megfelelő szintű védelmet biztosítson az adatok harmadik országba történő továbbításához. Ez különösen fontos változás most, hogy az Európai Bíróság érvénytelennek nyilvánította a Safe Harbour Egyezmény néven ismert megállapodást.

A fenti, jelentős módosításokon túl az Infotörvény érintettek jogaival kapcsolatos rendelkezései is változtak, továbbá változott a NAIH által kiszabható bírság összege is, amely ekként (az eddigi tízmillió forint helyett) húszmillió forintig terjedhet.

 

További kérdéseire készséggel válaszolnak a CLV Partners jogászai:
Dr. Csabai Marianna
H-1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. Tel: + 36 1 488 7008 Fax: + 36 1 488 7009