CLV Partners

Peres eljárások és vitamegoldások

A közigazgatási külön bírósági rendszer határozatlan időre elhalasztva

Az ellentmondásos javaslat egy külön közigazgatási bírósági rendszer létrehozására Magyarországon, amely a munkaügyi bíróságokat összevonta volna a regionális bíróságokkal, határozatlan időre elhalasztásra került.
Amint korábban rámutattunk (Itt), 2018 végén a magyar parlament egy új közigazgatási bírósági rendszer létrehozásáról elfogadta a 2018. évi CXXX. Törvényt. A koncepció az volt, hogy azok az újonnan létrehozott Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság irányítása és az Igazságügyi Minisztérium operatív vezetése alatt működnek, és ugyanakkor a munkaügyi bíróságokat az általános regionális bíróságokkal egyesítenék.

Az elmúlt hat hónapban hatalmas nemzetközi vita zajlott a törvény körül, amelynek során a magyar kormányt súlyosan bírálták az Európai Unió értékeinek, úgymint az alkotmányos állam és a bírói függetlenségének veszélyeztetése miatt .

Ennek eredményeként 2019. május 30-án a magyar kormány egy új törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamentnek a közigazgatási bírósági rendszer létrehozásának elhalasztásáról. A törvényjavaslat hivatalos indoklása szerint a kormány véget vet a törvény körüli alaptalan vitáknak és az alkotmányos államot érintő kritikának.

Ennek eredményeképpen a külön közigazgatási bírósági rendszert 2020. január 1-jéig nem hozzák létre, és a terv határozatlan időre lekerült a napirendről. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok továbbra is változatlan feltételekkel mellett működnek

A Polgári Perrendtartás módosítása

2016. július 1. napjától a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításai értelmében a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványát elektronikusan köteles benyújtani, továbbá amennyiben a gazdálkodó szervezet alperesként vesz részt a peres eljárásban, részére a bíróság szintén elektronikusan kézbesít – a keresetlevél kivételével, amelyet papír alapon küldenek meg.
Mindehhez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása vagy a gazdálkodó szervezet vagy a jogi képviselője részéről, amely minimálisan az ún. ÁNYK program, a perkapu, valamint az elektronikus aláírás alkalmazását jelenti. Ezeken kívül szükség van arra, hogy a dokumentumok elektronikus formában is rendelkezésre álljanak a peres feleknél. Abban az esetben, ha a papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége vagy sajátos alakja miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy azok valódisága vitás, lehetőség van arra, hogy a bizonyítási eljárásban az okiratokat papír alapon mutassák be a peres felek.