CLV Partners

A reklámadó változásai

Az Európai Bizottság reklámadóval kapcsolatos vizsgálatával összefüggésben módosultak többek között a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény egyes rendelkezései. A módosításokat 2015. május 27-én fogadta el az Országgyűlés, a jogszabály jelenleg kihirdetés előtt áll.
A legfontosabb változás a reklámadó mértékével kapcsolatos, mivel az elfogadott törvénymódosítás szerint az adó mértéke:
– az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0%;
– az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 5,3% lesz.
Megszűnnek tehát az eddig alkalmazott progresszív sávok. További változás, hogy a megrendelő által a reklám-közzététel havi összesített
ellenértékének 2.500.000,-Ft-ot meghaladó része után fizetendő adó mértéke 20%-ról 5%-ra csökken. Az új adómértéket a jogszabály hatályba lépését követően időarányosan kell alkalmazni. Egy átmeneti rendelkezés szerint azonban lehetőség lesz arra, hogy a reklám-közzétételi
adókötelezettségre vonatkozó adómértéket, választása szerint a 2014. évi és a 2015. évi adókötelezettség tekintetében is alkalmazza az adó alanya.
A módosító törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba, viszont a reklámadóval kapcsolatos rendelkezések csak a kihirdetést követő 31. naptól alkalmazhatóak.

További kérdéseire készséggel válaszolnak a CLV Partners jogászai:
Dr. Csabai Marianna Dr. Óváry-Papp Nóra
H-1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. Tel: + 36 1 488 7008 Fax: + 36 1 488 7009