CLV Partners

A Március 27-től hatályos a vasárnapi pótlékra vonatkozó Munkatörvénykönyv módosítás

Módosultak a Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény; „Mt.”) vasárnapi pótlékkal kapcsolatos rendelkezései a parlament legutóbbi döntésének megfelelően.

Az Mt. 140. § szakasza szerinti esetekben munkabére 50%-ának megfelelő mértékű vasárnapi pótlékra jogosult az érintett munkavállaló. Ahogy azt korábbi Hírlevelünkben is említettük, a Vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló jogszabály elfogadásával egyidejűleg az Mt. rendelkezéseivel kapcsolatos módosító javaslatok is előterjesztésre kerültek. Ezeket több módosítást követően 2015. március 17. napján fogadta el az országgyűlés.
A fentieknek megfelelően módosult az Mt. 140. § szakasza, amely szerint azok a munkavállalók, akik
– a Vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál advent vasárnapjain 6 és 22 óra között, december 24. és 31. – amennyiben azok vasárnapra esnek – 6 óra és dél között, továbbá évente egy, a munkáltató által tetszőlegesen megjelölt vasárnapon 6 és 22 óra között dolgoznak; illetve
– akik olyan boltokban dolgoznak vasárnap, amelyek a Kereskedelemről szóló törvény (2005. évi CLXIV törvény, „Kertv.”) legutóbbi módosítása szerint kiskereskedelmi tevékenységet végzőnek minősülnek a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény alkalmazása során
az Mt. 140. § (1) bekezdésében foglalt pótlékon túlmenően további 50 % vasárnapi pótlékra jogosultak. E rendelkezések a fenti időpontokra beosztott rendes munkaidőre, illetve elrendelt rendkívüli munkavégzésre is vonatkoznak. Ez tehát a fent említett munkavállalók és vasárnapi munkavégzések esetében összességében 100% vasárnapi pótlékot jelent.

Az említett szabály nem alkalmazandó a Vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény 5-6. § szerinti munkáltatókra, azaz pl. a pékségekre, illetve a 200 m2-t meg nem haladó alapterületű „családi” üzletekben vasárnaponként munkát végzőkre. Megjegyezzük, hogy mind az Mt., mind pedig a Kertv. jelen Hírlevélben ismertetett módosításait 2015. március 17. napján fogadta el az országgyűlés, és a kihirdetést követő napon, azaz 2015. március 27. napján léptek hatályba.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal:

H-1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
Tel: + 36 1 488 7008
Fax: + 36 1 488 7009

e-mail: