CLV Partners

A Munka törvénykönyve módosításáról

2015. január 1-ei hatállyal néhány ponton módosultak a Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) rendelkezései, amelyeket röviden az alábbiakban foglalunk össze:

Az eddigi szabályok szerint a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig volt köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felére módosítani, amely rendelkezés 2015. január 1. napjától a három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig alkalmazandó. Tekintettel arra, hogy a jelen pont alkalmazásában a törvény új fogalomként használja a három vagy több gyermeket nevelő munkavállalót, ezért a fogalmak között pontosan rögzítésre került, hogy kit kell ilyen munkavállalónak tekinteni. Ennek megfelelően három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló aki, a családok támogatásáról szóló törvény szerint szülőként legalább három gyermekre tekintettel
i. családi pótlékra jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, vagy
ii. gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül.

Változott továbbá a szabadságra való jogosultság szabályrendszere is, amelynek következtében a keresőképtelenség teljes tartamára jár a munkavállalónak szabadság, nem csak a naptári évenként harminc napot meg nem haladó tartamra.

A módosításoknak megfelelően a vezető munkavállalók munkaszerződése nem térhet el az Mt. 65. § (3) bekezdés a), b) és e) pontjában foglaltaktól, azaz amennyiben egy vezető az Mt. 65. § (3) e) pontja szerinti emberi reprodukciós kezelés alatt áll, de legfeljebb annak megkezdésétől számított hat hónapig, az általános szabályoknak megfelelően felmondási védelemben részesül, és ettől a felek a munkaszerződésben megállapodásukkal sem térhetnek el.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal:

Dr. Csabai Marianna
Dr. Kricskovics-Béli Boglárka
Dr. Óváry-Papp Nóra

CLV Partners hírek