CLV Partners

CLV-02

Megbízható Munkaidő

Az EUB eldöntötte a dilemmát: kötelező az egyes munkavállalók által teljesített napi munkaidő tartamának mérését lehetővé rendszer bevezetése
Az Európai Unió Bírósága egy olyan objektív, megbízható és hozzáférhető rendszer létrehozását írja elő, amely lehetővé teszi az egyes munkavállalók által teljesített napi munkaidő tartamának (teljesített, ill. túlórák száma, valamint időbeli eloszlásuk) mérését.

Az Európai Unió Bírósága 2019. május 14-én meghozta ítéletét a spanyol kiemelt ügyek országos bírósága (Audiencia Nacional) által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem alapján lefolytatott Federación de Servicios de Comisiones Obreras kontra Deutsche Bank SAE, C-55/18. sz. ügyben, melynek értelmében az uniós jognak kizárólag az a gyakorlat felel meg, mely szerint a munkáltatók kötelesek az egyes munkavállalók által teljesített tényleges napi munkaidő mérését lehetővé rendszer létrehozására.

Az Európai Unió Bírósága álláspontja szerint a fenti kötelezettséget két kulcsfontosságú körülmény indokolja.
Tekintettel arra, hogy a munkaviszony természeténél fogva aszimmetrikus, melyben a munkavállaló minősül „gyengébb fél”-nek, a nyilvántartás szükségességét elsősorban a munkavállalók biztonságának és egészségének védelméből levezethető maximális munkaidő korlátozásához, valamint a napi és heti pihenőidőhöz fűződő alapjog hívja életre. Megfelelő adatbázis hiányában ugyanis nem állna a munkavállalók rendelkezésére hatékony bizonyítási eszköz az őket ért jogsértés esetén.
Ebből eredően pedig a hatóságok, illetőleg bíróságok ellátják a fenti jogok érvényesülésével kapcsolatos felügyeletet, mely során szintén kizárólag e feljegyzések ellenőrzése nyújt elfogadható megoldást.

A kötelezettség tehát egy olyan objektív, megbízható és hozzáférhető rendszer létrehozására terjed ki, amely lehetővé teszi az egyes munkavállalók által teljesített napi munkaidő tartamának mérését, így különösen a teljesített órák számának, időbeli eloszlásának, valamint a túlórák számának változatlan visszaidézését, és mindemellett megfelel a tagállamok által esetlegesen előírt speciális rendelkezéseknek, amelyek a nyilvántartás formáját, az érintett tevékenységi ágazatok jellemzőit vagy a bizonyos vállalatok különleges sajátosságait érintik (lsd. közúti fuvarozás).

Ugyan a nemzetközi gyakorlat szerint a munkavégzésnek – különösen a flexibilis munkaidő alkalmazásának – számos konstrukciója alakult ki az utóbbi időben, melyek gyakran nélkülözik a munkaidő mérés módjának világos elvárásait, Magyarországon a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”) a kezdetektől meglehetősen egyértelműen fogalmaz, mely összecseng az uniós jogelvekkel is. Főszabály szerint az Mt. 134. § (1) bekezdése értelmében a munkáltató a rendes és a rendkívüli munkaidő, a készenlét, a szabadság, valamint az önként vállalt túlmunka tartamát tartja nyilván, míg a 96. § (2) bekezdése szerint alkalmazott kötetlen munkarend esetén az utóbbi két elemre terjed ki a fenti kötelezettség.

Mindezek alapján felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kérdés aktualitására tekintettel kifejezetten javasolt az alkalmazott munkarendek körülhatároltságának, valamint a fentieknek megfelelő munkanyilvántartások vezetésének felülvizsgálata.