CLV Partners

CLV-02

A jövedelmeket érintő 2019-es adóváltozások: az új típusú szociális hozzájárulási adó

2018. július 31. napján került kihirdetésre a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény, amely 2019. január 1-jétől jelentősen növeli a bér és egyéb jellegű jövedelmek után fizetendő adótételeket.
Jelentős változás, hogy megszűnik az eho, és helyette 19,5% mértékű szociális hozzájárulási adó („szocho”) terheli majd a jövedelmeket.

Az új rendelkezések egyértelműen növelik a munkáltatók terheit pl. a béren kívüli juttatások utáni adó mértékének az emelkedése, az osztalék esetén az adó számítási alapjának és az adó mértékének az emelése, valamint az adókedvezmények jelentős szűkítése miatt. A bérek jövő évi tervezése során fontos tehát az új szabályokat figyelembe venni.

A szocho felső határa vállalkozásból kivont jövedelem, az osztalék, vállalkozói osztalékalap, árfolyamnyereségből származó jövedelem után a jelenlegi 450.000,-Ft-ról a minimálbér összege 24-szeresének 19,5%-a lesz, ami az idei minimálbérrel számolva is 645.000,-Ft-ra emelkedik. Ezen felül a kkt, bt., kft. biztosított tagja után fizetendő szocho számítási alapja a minimálbér 112,5% -a.

Bár a szocho megfizetésére elsősorban a kifizető köteles, a jogszabályban meghatározott kivételes esetekben a jövedelemszerző magánszemély köteles azt megfizetni. Az adófizetési kötelezettség szempontjából speciális szabályok vonatkoznak a kirendelésre, munkaerő-kölcsönzésre és a több munkáltató által létesített munkaviszonyra.

Megszűnő adókedvezmények

– 25 év alatti pályakezdők, valamint 55 év feletti foglalkoztatottak utáni,
– Karrier Híd Programban részt vevők esetében járó,
– kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető,
– a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállalót foglalkoztató által igénybe vehető,
– a tartósan álláskeresők után igénybe vehető,
– a csed, a gyed, a gyes vagy a gyet folyósítása kapcsán érvényesíthető adókedvezmény, stb.

Fontos megjegyezni, hogy azon kedvezmények, amelyek meghatározott ideig vehetők igénybe, nem szűnnek meg 2019. január 1-jével automatikusan, azokat még az érvényesítésükre nyitva álló időtartamban igénybe lehet venni.

Az adókedvezménnyel érintett személyi kör jövőre az alábbiakra szűkül le
– a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
– munkaerő-piacra lépők
– három vagy több gyermeket nevelő, munkaerő-piacra lépő nő
– megváltozott munkaképességű munkavállaló
– közfoglalkoztatott

Ugyanazon munkavállaló után egyszerre csak egy típusú kedvezmény vehető igénybe. A többféle kedvezményre való jogosultság esetén a választás joga a munkáltatót illeti meg.