CLV Partners

CLV-02

Munkavállalói résztulajdonosi program mint a cafeteria egyik lehetséges alternatívája

A 2015-ben bevezetett munkavállalói résztulajdonosi program (röviden: MRP) adózási szempontból hatékony és rugalmas javadalmazási alternatívát jelenthet a munkáltatók számára.

Az MRP lényege, hogy a társaság munkavállalói közvetve részesedést szereznek foglalkoztatójukban. Az MRP szervezet legfőbb célja a résztvevő munkavállalók tulajdonosi érdekeltségének megteremtése. A munkavállalók ugyan tulajdonossá válnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek, így a munkáltató működésébe nincs beleszólásuk. Részesedésük kizárólag arra jogosítja őket, hogy kifizetésben részesüljenek a szervezeten keresztül.
2019. január 1-vel az MRP-ről szóló törvény kiegészítésre került. Ennek keretében sor került a már meglévő törvényi szabályok pontosítására, illetve a munkavállalók tulajdonosi érdekeltségének megteremtését célzó további garanciális szabályok kialakítására.
Az MRP legnagyobb előnye annak adózásában rejlik. Ahelyett, hogy a munkavállalók összesen 45% adóteherrel sújtott munkajövedelemben részesülnének, az MRP-n keresztül jövedelmük egy részét tőkejövedelemként, azaz akár 15%-os adózás mellett vehetik fel.