CLV Partners

utazási korlátozás

A védettséggel rendelkezők utazásának szabályairól

A magyar Kormány a 203/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel („Korm. rendelet”) lehetővé tette az új koronavírussal szemben védettséggel rendelkezők számára, hogy járványügyi utazási korlátozások nélkül utazhassanak külföldre és vissza. A Korm. rendelet a kihirdetésének napján, 2021. április 29-én este 11 órakor lépett hatályba.

A változás révén azok mentesülhetnek az utazási korlátozások alól, akik:

  1. Magyarországon kiállított védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján.
  2. olyan országban kiállított védettségi igazolással rendelkeznek, amely országgal Magyarország megállapodást kötött a védettség elismeréséről. Jelenleg ilyen megállapodása Magyarországnak Szerbiával, Montenegróval, Szlovéniával és Bahreinnel van.

Azon országok esetében, amelyekkel Magyarország nem kötött megállapodást, a beutazó személy nem mentesülhet az utazási korlátozások alól a védettségre hivatkozással, függetlenül attól, hogy beoltották.

Az egyértelműség kedvéért jelenleg az Európai Uniós tagállamai közül csak Szlovéniával jött létre megállapodás.

Az üzleti célú utazás szabályai nem változtak.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, állunk szíves rendelkezésükre.

CLV Partners hírek

Utazási korlátozások ismételt meghosszabbításáról

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kormány 469/2020. (X. 29.) Korm. rendeletével ismételten meghosszabbította a határellenőrzést és utazási korlátozásokat 2020. december 1-ig.

Az ország területére történő belépésre továbbra is csak a korábbi tájékoztatások szerinti korlátozásokkal, illetve a kivételes esetekben kerülhet sor.
Amennyiben az utazási korlátozások, illetve a határátlépés szabályaiban változás állna be, arról további tájékoztatást nyújtunk.

 

A Magyarországi Határzárról

Megjelent a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet, amely 2020. szeptember 1-jétől 2020. október 1-jéig a Magyarországra történő beutazást szabályozza.
1. Magyar állampolgár és a velük egy tekintet alá eső külföldi állampolgár magánútlevéllel vagy egyéb, belépésre jogosító útiokmánnyal beléphet, és a Magyarországra történő belépés során egészségügyi vizsgálat tűrésére köteles, azonban minden esetben karanténba kell vonulnia, attól függően, hogy a határon tartott ellenőrzéskor mutatja-e a fertőzés jeleit vagy sem. Az első esteben a kijelölt állami intézményben kerül karanténba, ha nem mutatja fertőzés jeleit, akkor 14 napos házi karanténba kell vonulnia.

2. Elrendelt karantén alóli mentesítés
A karanténban elhelyezett személy kérelmére az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal SARS-CoV-2 PCR teszten vegyen részt. Negatív teszt esetén a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság mentesítést ad a karantén alól.
Ebben az esetben a karantén alóli mentesítés feltételéül szabott 2 negatív PCR-teszt költségét is a munkavállalónak kell viselnie, amelynek költsége 30.000-35.000 Ft/teszt, illetve a mentesítési határozat általános illetéke: 3.000 Ft.

3. Külföldről Magyarországra visszatérés munkajogi vonatkozásai
Magáncélú külföldi utazás miatt elrendelt hatósági házi karantén
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az ilyen ok miatt házi karanténban lévő személy nem minősül keresőképtelennek, amelyre tekintettel nem jogosult táppénzre a karantén tartamára.
Ha van lehetőség a munkavállaló home office-ban való – akár a saját munkakörében, akár más munkakörben – foglalkoztatására, akkor részére bért kell fizetni.
Ha azonban a home office-ban foglalkoztatásra nincs mód, akkor igazolt, fizetetlen távollétnek minősül.

4. Keresőképtelenség esetei
Ha a házi karantén elrendelésére nem magáncélú utazásról visszatérés miatt került sor, hanem a munkavállalót közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltják, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek (kijelölt karantén), továbbá aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható, akkor keresőképtelen és táppénzre jogosult.
Fontos, hogy a kormányrendelet hatálya nem terjed ki
a) a teherforgalomban történő határátlépésre;
b) a hivatalos útlevéllel történő határátlépésre; valamint
c) arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

5. Külföldiek belépése Magyarországra
Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be. A fenti általános beutazási szabály alól azonban alábbi kivételek vannak:
Korlátozás nélküli belépésre jogosult bármely állam területéről Magyarország területére olyan belföldi vagy bármely államban bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely gazdasági társaság egyben bármely másik államban bejegyzett gazdasági társaságnak az adójogi meghatározás szerinti kapcsolt vállalkozásának minősül, és az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.
A kormány a cseh, lengyel és szlovák állampolgárok részére lehetővé teszi a beutazást 5 napin belüli negatív teszt bemutatása mellett, de várhatóan az egyes államok kérésére több ország is kaphat engedményt állampolgárainak turista célú beutazására.

6. Ingázók
Az államhatártól számított 30 km-es körzeten belül élő magyar, illetve szomszédos államok polgárai az államhatártól számított 30 km-es körzetben a másik állam területére beutazhatnak, és ott legfeljebb 24 óra időtartamra tartózkodhatnak.

7. Magyarországon átutazó személyek
A tranzitáthaladás érdekében külföldiek Magyarországra beléphetnek, ha belépéskor alávetik magukat az egészségügyi vizsgálatnak és az fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

8. Kérelemre hatósági felmentés a belépési tilalom alól
  A./ Kérelemre az illetékes rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy belépés célja többek között:
a) bírósági , hatósági eljárási cselekményen történő részvétel,
b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,
c) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja
d) egészségügyi ellátás igénybevétele, bizonyos családi rendezvényeken részvétel stb. vagy egyéb méltányolható ok.
  B./ A Magyarországra belépés során egészségügyi vizsgálat tűrésére köteles és
     *fertőzés gyanúja esetén: nem léptethető be
     *a fertőzés gyanúja nem merül fel: 14 napra karanténba kerül.
***
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, állunk szíves rendelkezésükre:
Dr. Csabai Marianna
Dr. Tigelmann Ágnes
Dr. Hanyu Henrietta
H-1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
Phone: + 36 1 488 7008
Fax: + 36 1 488 7009
email: