CLV Partners

pandemic

A Magyarországi Határzárról

Megjelent a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet, amely 2020. szeptember 1-jétől 2020. október 1-jéig a Magyarországra történő beutazást szabályozza.
1. Magyar állampolgár és a velük egy tekintet alá eső külföldi állampolgár magánútlevéllel vagy egyéb, belépésre jogosító útiokmánnyal beléphet, és a Magyarországra történő belépés során egészségügyi vizsgálat tűrésére köteles, azonban minden esetben karanténba kell vonulnia, attól függően, hogy a határon tartott ellenőrzéskor mutatja-e a fertőzés jeleit vagy sem. Az első esteben a kijelölt állami intézményben kerül karanténba, ha nem mutatja fertőzés jeleit, akkor 14 napos házi karanténba kell vonulnia.

2. Elrendelt karantén alóli mentesítés
A karanténban elhelyezett személy kérelmére az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal SARS-CoV-2 PCR teszten vegyen részt. Negatív teszt esetén a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság mentesítést ad a karantén alól.
Ebben az esetben a karantén alóli mentesítés feltételéül szabott 2 negatív PCR-teszt költségét is a munkavállalónak kell viselnie, amelynek költsége 30.000-35.000 Ft/teszt, illetve a mentesítési határozat általános illetéke: 3.000 Ft.

3. Külföldről Magyarországra visszatérés munkajogi vonatkozásai
Magáncélú külföldi utazás miatt elrendelt hatósági házi karantén
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az ilyen ok miatt házi karanténban lévő személy nem minősül keresőképtelennek, amelyre tekintettel nem jogosult táppénzre a karantén tartamára.
Ha van lehetőség a munkavállaló home office-ban való – akár a saját munkakörében, akár más munkakörben – foglalkoztatására, akkor részére bért kell fizetni.
Ha azonban a home office-ban foglalkoztatásra nincs mód, akkor igazolt, fizetetlen távollétnek minősül.

4. Keresőképtelenség esetei
Ha a házi karantén elrendelésére nem magáncélú utazásról visszatérés miatt került sor, hanem a munkavállalót közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltják, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek (kijelölt karantén), továbbá aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható, akkor keresőképtelen és táppénzre jogosult.
Fontos, hogy a kormányrendelet hatálya nem terjed ki
a) a teherforgalomban történő határátlépésre;
b) a hivatalos útlevéllel történő határátlépésre; valamint
c) arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

5. Külföldiek belépése Magyarországra
Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be. A fenti általános beutazási szabály alól azonban alábbi kivételek vannak:
Korlátozás nélküli belépésre jogosult bármely állam területéről Magyarország területére olyan belföldi vagy bármely államban bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely gazdasági társaság egyben bármely másik államban bejegyzett gazdasági társaságnak az adójogi meghatározás szerinti kapcsolt vállalkozásának minősül, és az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.
A kormány a cseh, lengyel és szlovák állampolgárok részére lehetővé teszi a beutazást 5 napin belüli negatív teszt bemutatása mellett, de várhatóan az egyes államok kérésére több ország is kaphat engedményt állampolgárainak turista célú beutazására.

6. Ingázók
Az államhatártól számított 30 km-es körzeten belül élő magyar, illetve szomszédos államok polgárai az államhatártól számított 30 km-es körzetben a másik állam területére beutazhatnak, és ott legfeljebb 24 óra időtartamra tartózkodhatnak.

7. Magyarországon átutazó személyek
A tranzitáthaladás érdekében külföldiek Magyarországra beléphetnek, ha belépéskor alávetik magukat az egészségügyi vizsgálatnak és az fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

8. Kérelemre hatósági felmentés a belépési tilalom alól
  A./ Kérelemre az illetékes rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy belépés célja többek között:
a) bírósági , hatósági eljárási cselekményen történő részvétel,
b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,
c) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja
d) egészségügyi ellátás igénybevétele, bizonyos családi rendezvényeken részvétel stb. vagy egyéb méltányolható ok.
  B./ A Magyarországra belépés során egészségügyi vizsgálat tűrésére köteles és
     *fertőzés gyanúja esetén: nem léptethető be
     *a fertőzés gyanúja nem merül fel: 14 napra karanténba kerül.
***
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, állunk szíves rendelkezésükre:
Dr. Csabai Marianna
Dr. Tigelmann Ágnes
Dr. Hanyu Henrietta
H-1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
Phone: + 36 1 488 7008
Fax: + 36 1 488 7009
email:

A jelenleg hatályos korlátozásokról és az egészségügyi válsághelyzetről

A veszélyhelyzet megszűnésével (2020.06.18.) egyidejűleg a Kormány járványügyi készültséget hirdetett és hatályba lépett a veszélyhelyzetről megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (Átmeneti törvény) egészségügyi válsághelyzetre vonatkozó jogszabályi rendelkezése (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 228. §).
A járványügyi készültség egészségügyi válsághelyzet idején hirdethető ki 6 hónapra, és arra ad lehetőséget, hogy a Kormány a megszűnt veszélyhelyzethez képest szűkebb körben korlátozásokat vezessen be. Elsőként a jelenleg hatályban lévő korlátozásokat foglaljuk össze, majd az egészségügyi válsághelyzet idejében bevezethető további korlátozásokat.

Jelenleg az alábbi korlátozások vannak hatályban:

1.     A járványügyi készültség ideje alatt Magyarország területére személyforgalomban az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai és családtagjaik léphetnek be, kivéve az Egyesült Királyság állampolgárait. Beléphetnek személyforgalomban továbbá Szerbia és Románia állampolgárai is.

2.     A fenti körbe nem eső, harmadik országok állampolgárai különös méltánylást érdemlő okok esetén a rendőrség felmentésével léphetnek be személyforgalomban Magyarország területére. A kérelmet elektronikusan lehet benyújtani magyar nyelven a rendőrség honlapján.

3.     A száj és orr eltakarása, tehát a maszkviselés továbbra is kötelező tömegközlekedési eszközökön és üzlethelyiségekben, nem kötelező azonban a vendégeknek a vendéglátó területén.

4.     Az akár kültéri, akár beltéri zenés táncos rendezvények 500 résztvevő alatt tarthatók meg. Ez azt jelenti, hogy újra kinyithatnak a mozik és a színházak.

A nyitás pontos idejéről az üzemeltek jogosultak dönteni, színházak esetében pedig a szükséges előkészületek miatt várhatóan tovább tarthat az újra nyitás mint mozik esetében.

Az egészségügyi válsághelyzet kihirdetésének szabályait és a bevezethető további korlátozásokat az alábbiakban foglaltuk össze:

Kihirdetése:

·        az országos tiszti főorvos javaslatára kormányrendelettel rendeli el a kormány

·        indokolt:

o   járványügyi szükséghelyzet, vagy

o   polgárok életét, testi épségét, egészségét, vagy egészségügyi szolgáltatók működését súlyos mértékben veszélyeztető vagy károsító bármely esemény

o   a gyógyintézet ellátási területéhez tartozó a lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozó körülmény

·        legfeljebb hat hónapig marad hatályban, kivéve ha a Kormány annak hatályát meghosszabbítja

·        az országos tiszti főorvos feltételeinek fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri, ha a feltételek nem állnak fenn, kezdeményezni a miniszternél, hogy tegyen javaslatot a kormánynak az elrendelő kormányrendelet hatályon kívül helyezésére

·        Magyarország egész, vagy meghatározott területeire rendelhető el

·        Kormány indokolt esetben rendeleti úton Operatív Törzset hozhat létre, amely ügyeleti központot és akciócsoportokat hozhat létre

Bevezethető korlátozások:

·        elrendelés esetén a Kormány rendeleti úton

–          korlátozhatja vagy megtilthatja többek között

o   intézmények és létesítmények működését, rendezvények látogatását és szervezését, tevékenységek végzését

o   az üzletek működését, nyitvatartását,

  • az ország egyes területei illetve Magyarország és más ország közötti személyforgalmat, élőállat- vagy áruszállítást
  • az emberek személyes érintkezését

o   egyes termékek árusítása, fogyasztása

  • egészségügyi szolgáltatások igénybevétele
  • ivóvíz fogyasztását
  • meghatározott állatok tartását
  • közlekedést.

        intézkedés hozható az alábbi körben:

o   gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásra, egészségügyi szolgáltatások igénybevétele

o   egészégügyi készlet állagának megóvása

o   szociális távolságtartás szabályai, védőeszköz viselése, vásárlási idősávok meghatározása

o   köznevelés, felsőoktatás

o   járványügyi elkülönítés

o   küldemények kézbesítése.

A fentiekkel egyidejűleg az Eütv. kiegészült a „Hatósági házi karantén” (67/A. §), a „Személy felkutatása járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében” (70/B. §) illetve „Egyéb járványügyi intézkedések (74/B. §) szabályaival.