CLVPartners

korlátozás

A korlátozások feloldásának harmadik üteméről

A magyar Kormány a 194/2021 (IV. 26.) számú Korm. rendelettel („Korm. rendelet”) 2021. április 26-án a veszélyhelyzeti korlátozások feloldásának harmadik üteméről döntött, amely szabályokat a 4 millió első oltás beadását követő naptól kezdődően kell alkalmazni.

1. A kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul.

2. Azok, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, illetve a 18 év alattiak újra látogathatják majd a mozikat, színházakat, sport- és kulturális rendezvényeket, sportlétesítményeket, múzeumokat, könyvtárakat, állatkerteket, szálláshelyeket, valamint a vendéglátóhelyek beltéri helyiségeit is (a továbbiakban együttesen: „megnyitott üzletek”).

A megnyitott üzletek munkavállalói a munkáltató döntése alapján mentesülhetnek a maszkviselési kötelezettség alól, amennyiben védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. A munkáltatóknak a munkavédelmi kockázatokon túl mérlegelniük kell az ezzel járó adatvédelmi kockázatokat is, hiszen a maszkviselés alóli mentesítéssel szükségszerűen kezelik a munkavállalók védettségének tényét, mint egészségügyi, azaz különleges adatot.

3. Fontos, hogy a korlátozásoknak csak egy része kerül feloldásra, egyelőre változatlanul hatályban maradnak a következő szabályok:

Az utazási korlátozások szabályozásán a kihirdetett Korm. rendelet nem változtat.

Közterületen kötelező a maszkviselés, ez alól a védettségi igazolvány nem mentesít.

A védettségi igazolvány egyelőre nem mentesít a kijárási tilalom alól sem.

Magánrendezvényeken legfeljebb 10 fő vehet részt.

– Tilos a zenés és táncos rendezvények szervezése, illetve az ilyen rendezvényeken tartózkodás.

A korlátozások feloldásában további szabályozás várható.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, állunk szíves rendelkezésükre.

CLVPartners hírek

Szigorított korlátozások és bővülő gazdaságvédelmi intézkedések

A magyar kormány 104/2021 (III.5) Korm. rendeletével 2021. március 5-én a járványügyi szabályok ideiglenes szigorításáról döntött, amely szabályokat 2021. március 8. napjától kell alkalmazni.

A legfontosabb változásokat alább gyűjtöttük össze:

Közterületen és nyilvános helyen mindenki köteles maszkot viselni és másoktól 1,5 méter távolságot tartani.

Üzletek és szolgáltatók nyitvatartása

Összesen 30 kategóriába tartozó kiskereskedelmi üzlet és szolgáltató nyithat ki 2021. március 8. és 22. között. Minden egyéb kiskereskedelmi üzlet és szolgáltató köteles zárva tartani.

Távmunkára vonatkozó szabályok

A Kormány kéri – de nem kötelezi – a munkáltatókat az otthoni munkavégzés alkalmazására. Ugyan a Munka Törvénykönyve az otthoni munkavégzést nem szabályozza, álláspontunk szerint a Kormányrendelet megfogalmazása minden távmunkavégzési módra vonatkozik.

Amennyiben azonban a munkáltató az egészséges és biztonságos munkafeltételeket a munkaszerződés szerinti munkavégzési helyen biztosítani tudja, a munkáltató székhelyén/telephelyén való munkavégzés továbbra is jogszerűen lehetséges.

Oktatással kapcsolatos szabályok

Az óvodák és az oktatási intézmények április 7-ig zárva tartanak.

Az oktatással kapcsolatos szabályok 2021. április 7-e utáni időszakra való meghosszabbítása nem zárható ki.

Gazdaságvédelmi intézkedések

A Kormány 105/2021. (III.5.) Korm.rendelete tartalmazza a fenti szigorításokhoz kapcsolódó gazdaságvédelmi intézkedéseket, amelyek közül kiemelendő a kedvezményben részesülők körének bővülése a mostani bezárással érintett üzletkört tényleges főtevékenységként folytató vállalkozásokkal, amelyek szintén igénybe vehetik 2021. március hónapra az ágazati bértámogatást, valamint a munkavállalóknak március hónapra fizetett munkabér után szoc.ho fizetésére sem kötelesek.

 

Az igénybe vehető bértámogatás mértéke a munkavállaló bruttó munkabérének 50 %-a, és az igénybevétel feltétele, hogy a munkáltató a munkavállaló munkabérét a bezárással érintett időszakra megfizesse és a munkavállaló munkaviszonyát 2021. április 30-ig fenntartsa, azt ne szüntesse meg sem felmondással, sem közös megegyezéssel.

CLVPartners hírek