CLV Partners

2022. május 28. napjától új európai uniós fogyasztóvédelmi szabályok lépnek hatályba

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv 2022. május 28. napjától új szabályokkal bővül, amelyek elsődlegesen az interneten megjelenő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben kívánnak fellépni.
Bár a módosítások hatálybalépése távolinak tűnhet, azok jelentősége indokolja rövid bemutatásukat, ezért a változásokat az alábbiakban foglaltuk össze:

A legfontosabb változás az Európai Unió („EU”) több tagállamát is érintő fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni úgynevezett összehangolt fellépést érinti, amelyre a 2017/2394/EU rendelet biztosít a tagállamoknak lehetőséget. Összehangolt fellépés esetén a tagállami hatóságok legalább az alábbiaknak megfelelő fogyasztóvédelmi bírságot kötelesek kiszabni:

a)     a vállalkozás nettó árbevételének legalább 4%-a,

b)     ha a vállalkozás árbevétele nem állapítható meg, akkor legalább 2 millió euró

Az irányelv új szabályait magyar jogba átültető jogszabálymódosítások alapján a jövőben tisztességtelennek tekintendők az alábbi kereskedelmi gyakorlatok is:
1.     A keresési eredmények megadása a fogyasztó online keresése alapján, anélkül, hogy egyértelműen felfednék a fizetett hirdetéseket vagy a magasabb rangsorolását célzó fizetést.

2.     Jegyek viszonteladása fogyasztók részére, ha a kereskedő azokat automatizált eszközökkel vásárolta meg, hogy megkerülje az egy személy által vásárolható jegykorlátozást vagy hasonló szabályt.

3.     Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen használták vagy megvásárolták a terméket, anélkül, hogy a kereskedő az értékelőket ellenőrizné.

4.     A termékek népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói értékelések, ajánlások benyújtása, illetve más személy megbízása ezzel, vagy fogyasztói értékelések vagy közösségi médiában történő ajánlások valótlan bemutatása.

A módosítások révén továbbá megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül az a gyakorlat is, melynek keretében egy árut az egyik EU tagállamban akként forgalmaznak, hogy az megegyezik egy más tagállamban forgalmazott áruval, miközben az utóbbi áru összetételében vagy jellemzőiben jelentős eltérések vannak, kivéve, ha ezt jogszerű és objektív tényezők indokolják.

Bővül továbbá a jelentős információk köre, amelyek elhallgatása szintén megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot valósít meg. Jelentős információnak minősülnek az alábbiak:

a)     az online piacokon kínált termékek esetében az, hogy a terméket kínáló harmadik fél kereskedő-e vagy sem, a harmadik fél által az online piac szolgáltatója számára adott nyilatkozat alapján,

b)     Ha a termékek között lehet online keresni, a keresés fő paramétereire vonatkozó általános információk (pl. mi alapján határozza meg a weboldal a megjelenített termékek rangsorát, valamint a paraméterek egymással szembeni relatív fontossága),

c)     Ha az online piacon elérhetők fogyasztói értékelések, a vállalkozás biztosítja-e és hogyan, hogy a közzétett értékelések olyan fogyasztóktól származnak, akik a terméket ténylegesen használták vagy megvásárolták.

Az online piacteret, webáruházat működtető, vagy egyébként fogyasztók felé online értékesítés végző vállalkozások számára a hatálybalépésig közel másfél évük van kereskedelmi gyakorlatokat a fenti szabályokkal összhangba hozni.