CLV Partners

Egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló, 2014. december 16. napján elfogadott 2014. évi CXI. törvény („Módtv.”) számos jogszabályt érint. Ezek közül a jelen hírlevélben kizárólag a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény („Ebtv.”) rendelkezéseit érintő legfőbb változásokat tekintjük át. A Módtv. egyéb rendelkezéseinek elemzésére külön hírlevélben kerül sor.

A törvénymódosítás következtében bővült az Ebtv. fogalom meghatározásának köre a jövedelem, szerződés szerinti havi jövedelem és a kereset fogalmával, továbbá itt sorolta fel a jogalkotó az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait. Ez utóbbiak a – terhességi gyermekágyi segélyt felváltó – csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a táppénz.

Változás, hogy a fenti pénzbeli ellátások, továbbá a baleseti táppénz megállapításánál (bizonyos kivételektől eltekintve) az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban személyi jövedelemadó előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni, az eddigi, a biztosítási jogviszonyban elért jövedelem helyett.

Az Ebtv. kiegészült azzal a megállapítással, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultság legkésőbb a gyermek születésének napjával, illetve koraszülött gyermek esetén a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

A csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj („GYED”) mértéke változatlan maradt, azonban az alapul szolgáló jövedelem kiszámítása – amelyre változatlanul a táppénz alap számításának szabályai vonatkoznak – változott. Ennek megfelelően folyamatos biztosítási jogviszony fennállásakor a táppénz összegét már nem a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. A Módtv. úgy rendelkezik ugyanis, hogy főszabály szerint a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 nap naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. Egy példával szemléltetve: ha a táppénzre való jogosultság kezdő napja 2015. június 15. napja, abban az esetben a 2014.01.01. és a 2015.03.31. napja közötti időszakot kell vizsgálni, és a 2015.03.31. napját közvetlenül megelőző 180 napban elért jövedelem lesz a táppénz alapja.

Fenntartva az eddig struktúrát, a Módtv. is rendelkezik azokról a helyzetekről, amennyiben a biztosított nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, vagy a már kivételnek számító 120 naptári napi jövedelemmel sem.

A Módtv. rendelkezései szerint a csecsemőgondozási díj, táppénz összegének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat majd Kormányrendelet fogja tartalmazni.
A Módtv. alapján a GYED-re való jogosultság szabályai is változtak. GYED-re jogosult az anya, valamint az a személy, akinek a részére csecsemőgondozási díj került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, továbbá a gyermeket saját háztartásában neveli.
Ha a GYED-re jogosult a jogosultság megszerzésekor vagy azt megelőző két éven belül másik (különböző korú) gyermekére tekintettel jogosult volt GYED-re, a GYED folyósításának időtartama:

  • nem lehet rövidebb az utoljára folyósított GYED megállapított időtartamánál, valamint
  • nem hosszabbodik meg az új GYED megállapítására jogosító gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj jogosultsági idejével, továbbá
  • nem hosszabbodik meg az utolsóként született gyermek jogán megállapított GYED, GYES jogosultsági idejével sem.

A táppénz összegével kapcsolatosan egy lényeges változást tartalmaz a Módtv., nevezetesen, hogy az Ebtv. 44. § d) pontjában foglalt esetben (azaz, ha a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára keresőképtelen, abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben) a táppénz összege a táppénz alapjának 50%-a, míg a módosítást megelőzően ez is 60% volt.

További pontosítás történt a baleseti járadékra jogosultak körével kapcsolatosan. Baleseti járadékra jogosult, akinek üzemi baleset következtében 13%-ot meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg, valamint nem a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló és egyes törvények módosításairól szóló törvény alapján részesül öregségi nyugdíjban.

A Módtv. alapján bevezetett új rendelkezések 2015. január 1-vel léptek hatályba.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal:

Dr. Csabai Marianna
Dr. Kricskovics-Béli Boglárka
Dr. Óváry-Papp Nóra

CLV Partners hírek